Vissers

Langs het Galgenweel mag gevist worden, met een vergunning van de Vlaamse Overheid. Er is rondom de plas een strook van 20m voorzien vanuit de oevers voor de vissers. Aan de zijde van Burcht (tussen boeien A en B) is die strook 50m breed.

OPGELET: het is verboden te vissen op de aanlegsteigers en rondom de gebouwen en loodsen van de zeilclubs, met inbegrip van de inhammen (geulen), de strekdammen en de strook ter hoogte van het parkeerterrein.