Vertrouwenspersoon – API

Het is belangrijk dat in een sportclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Als sporter, ouder, trainer, vrijwilliger of bestuurder van onze sportclub kan je bij Fannie of Kato terecht met een vraag, vermoeden of klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je kan hen een mailtje sturen op vertrouwelijk@sodipazeil.be of haar aanspreken op de club.
“Als club-API luister ik naar je verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.”

Wanneer spreken we over grensoverschrijdend gedrag? Dat staat beschreven in de gedragscodes van WWSV, waaraan elk clublid gebonden is.

Wie vragen heeft over, of zelf met iets zit rond grensoverschrijdend gedrag, kan altijd contact opnemen met de vertrouwenspersoon (API) van onze club, de API van WWSV, het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) of hulplijn 1712.